Palvelut

TUOTANNON JOHTOTEHTÄVÄT
• Työnjohto
  • levytyö-hitsaus, koneistus, kokoonpano
• Tuotannon suunnittelu
  • tuoterakenne/-rakenteet
• Ostot
• Projektipäällikkö
  • asennusvalvonta, projektien aikataulut, toimitusvalvonta

TUOTANNON KEHITYSTEHTÄVÄT
• Layout-suunnittelu ja toteutus (mm. Lean- ja 6S -menetelmät)
• Tuotantoprosessien kehittäminen

TUKITOIMINTOTEHTÄVÄT
• Auditoinnin valmistelu ja tukeminen
• Dokumentointi